O mnie

Ukończyłam 4 letnie psychoterapeutyczne studia i zdałam egzamin na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego przy Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Jestem również absolwentką studiów magisterskich z psychologii na SWPS w Sopocie. Po studiach wyróżniono mnie zapraszając mnie do czynnego uczestnictwa w XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na którym prezentowałam wyniki badań swojej pracy magisterskiej. Zdobyłam również uprawnienia doradcy zawodowego i edukacyjnego na studiach „job-coaching – doradztwo zawodowe i edukacyjne oraz coaching kariery” na SWPS w Warszawie. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskałam tytuł magistra pedagogiki i zdobyłam licencjat z socjologii ze specjalizacją doradztwo psychospołeczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i członkiem sekcji ACT przy PTTPB.

Od 2019 r. biorę udział w szkoleniu z terapii poznawczej opartej na uważności (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT) w Fundacji Rozwoju Minduflness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, UK.

Szkoliłam się również m.in. z: terapii akceptacji i zaangażowania (szkolenie i superwizja ACT, Stanisław Malicki), terapii schematu (szkolenie i superwizja Cogito, Warszawa), dialogu motywującym dla profesjonalistów (Polskie Towarzystwo Terapii Motywacyjnej), dialektyczno-behawioralnej terapii (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej), z zagrożeń dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), psychoterapii psychoz schizofrenicznych (Intra, Warszawa), „Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR” (Klinika Stresu w Gdańsku), psychoanalitycznego rozumienia psychoz i depresji (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im.H. Siegal).

Posiadam ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam m.in: w Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED w Gdańsku (jako Psycholog i Psychoterapeuta), w Pomorskim Centrum Psychiatrii w Gdańsku, w Centrum Integracja w Gdyni (Psycholog), w Monarze – Markocie w Łagiewnikach (Psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, na oddziałach dziennym i ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych oraz na oddziale dzieci i młodzieży (Psycholog/ psychoterapeuta staże psychoterapeutyczne), w Fundacji Marka Kamińskiego (wychowawca, trener Metody Biegun), w Szkołach Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim (Psycholog, Tutor, Członek zespołu interdyscyplinarnego), w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie (Psycholog), w Gminie Łobez (udzielanie wsparcia o charakterze psycho-edukacyjnym dla grup AA i Al-Anon w punkcie konsultacyjnym), w Stowarzyszeniu „Współistnienie” w Łobzie/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” (Psycholog, Koordynatorka reintegracji społecznej, koordynator projektów UE, Członek zespołu interdyscyplinarnego), w Firmach szkoleniowych i konsultingowych (trener szkoleń i warsztatów z umiejętności miękkich).

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, w tym terapii III fali ACT i terapii schematu oraz uważności. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej osobom m.in: będącym w kryzysach psychicznych, rodzinnych, zawodowych; osobom z trudnościami wychowawczymi i ich dzieciom; osobom zmagającym się z przewlekłymi chorobami psychicznymi i zaburzeniami osobowości. Wspieram również rozwój osobisty swoich klientów. Chętnie współpracuje z parami. Współpracuje z psychiatrami i prawnikami.

Zajmuję się również udzielaniem pomocy młodzieży i osobom dorosłym w zakresie budowania i poszukiwania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej (m.in.:potrzeba zmiany miejsca pracy, problem z wyborem dalszego kształcenia, radzeniem sobie z mobbingiem itp.).

Na co dzień bardzo dużą wagę przywiązuję do indywidualnego podejścia w doborze metod leczenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. poddaję stałej superwizji.

Leczone choroby

 • depresja
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • nerwica
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • bezsenność
 • zaburzenia psychiczne
 • fobie
 • fobia społeczna
 • zespół lęku uogólnionego
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne